Privacy verklaring

Sweelinck Muziekopleiding Nederland verwerkt in geen enkel opzicht persoonsgegevens. Er is geen sprake van het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.