Alfred Snel - Oprichter Sweelinck Muziekopleiding Nederland

In 2002 heeft Alfred Snel Sweelinck Muziekopleiding in het leven geroepen. Hij gaf toen al 25 jaar les en had grote ervaring. Hij is een breed opgeleid musicus. Hij heeft niet alleen piano, maar ook orkestdirectie gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Het lesgeven zit hem in het bloed. Vooral omdat hij zowel piano, orkestdirectie, als solfège lessen geeft en ook begeleidt, ensembles coacht en vele studenten voor het toelatingsexamen van het conservatorium klaarstoomt, was een overkoepelende naam een betere presentatie. Het werd Sweelinck Muziekopleiding.

Opvallend was het aantal vragen of hij ook een goede docent kon adviseren voor andere hoofdvakken. Daarom besloot Alfred Snel collega’s de mogelijkheid te geven zich te presenteren op de website van Sweelinck Muziekopleiding. Zij werden daardoor geholpen hun praktijk te promoten door een uitgebreide presentatie. En aan de andere kant, wie opzoek was naar een goede docent wist dat de docenten op de website allen kwaliteiten hebben. Alle docenten gaven les in Den Haag, dezelfde regio waarin Alfred Snel zelf werkt.

In 2015 was het moment gekomen om nog verder uit te breiden. De regio werd nu heel Nederland. En daarom werd Sweelinck Muziekopleiding Nederland opgericht. En nog steeds krijgt elke docent een volledige pagina om werkelijk een indruk te geven van de lespraktijk, naast andere belangrijke info. De zoekmachine maakt het gemakkelijker gevonden te worden door wie opzoek is naar een gediplomeerde docent.

Alfred Snel is altijd ook zelf blijven spelen, vooral als begeleider van zangers en instrumentalisten. Bijzondere producties hebben dan zijn aandacht. Speciaal daarvoor is Kamermuziek – In the Picture in het leven geroepen. www.kamermuziek-inthepicture.nl

In 2020 heeft Alfred Snel het initiatief genomen tot het opzetten van Kamermuziek Concours Gelre, een landelijk, jaarlijks concours voor jonge musici t/m 27 jaar die als duo, trio of ander ensemble klassieke muziek spelen, altijd zonder dirigent. In korte tijd heeft het concours landelijke bekendheid gekregen, met de zetel in Nijmegen. Er is al een partnerschap met Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen en het Grachtenfestival  in Amsterdam. www.kamermuziekconcoursgelre.nl