Pianoles in Rotterdam

De piano is een veelzijdig instrument.
Of het nu gaat om Für Elise, Chopin, een Pianoconcert, Filmmuziek of Jazz, alle genres en stijlen zijn mogelijk.
De klank van de piano is heel compleet, aangezien de melodie én de begeleiding gelijktijdig worden gespeeld.
Wie pianolessen gaat volgen brengt muziek in zijn leven en brengt sfeer in huis. De leerling oefent spelenderwijs om gevoel, denkvermogen en handigheid met elkaar te combineren.

Over de docent

Wolter Willink studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Léon Orthel en Theo Bruins en ensemblespel bij Gérard van Blerk.
Hij heeft zeer ruime ervaring met het lesgeven, op alle niveaus.
Zijn liefde voor de muziek en zijn enthousiasme voor het pianospelen werken motiverend op zijn leerlingen.
Naast zijn privé-lespraktijk heeft hij vele jaren lesgegeven aan de SKVR Muziekschool te Rotterdam.
Als pianist treedt hij onder meer op met thema-programma’s en verzoek-programma’s met of zonder gesproken toelichtingen.
Ook is hij als pianist werkzaam geweest bij de Balletopleiding van het Koninklijk Conservatorium en bij de Dansopleiding (Euritmie) van Hogeschool Leiden.
Tevens geeft hij workshops en lezingen, onder meer over studievaardigheid en over de bouw en werking van de piano.
Hij is lid van de European Piano Teachers Association (EPTA)

[X]
Lesplaats

Wolter Willink geeft les in Den Haag en Rotterdam.

De lessen in Den Haag worden gegeven in de rustig gelegen studio aan de Laan van Poot 264.
Daar staan twee uitstekende vleugels ter beschikking: een Steinway 2,11 en een Bechstein 2,03.
De studio aan de Laan van Poot ligt nabij de Kwartellaan.
Parkeren is probleemloos.
Bus- en tramhaltes liggen op loopafstand.

De lessen in Rotterdam worden gegeven in de Eduard van Beinum school aan de Bizetlaan 2 in Rotterdam-Hillegersberg.
In het leslokaal staan twee piano’s opgesteld.
Parkeren is gratis. Bus- en tramhaltes liggen op loopafstand.

[X]
Lesduur en frequentie

De wekelijkse lessen duren doorgaans 60, 45 of 30 minuten.
Hiervan kan in overleg worden afgeweken.
Naast wekelijkse lessen is het ook mogelijk om lessen per keer af te spreken.

[X]
Lestijden

In Den Haag zijn de lessen op werkdagen en -avonden (tot 22.00) en eveneens op zaterdagochtend en zaterdagmiddag.
In Rotterdam zijn de lessen op woensdagmiddag en -avond en op vrijdagmiddag en -avond.

[X]
Tarieven

Het lesgeld is afhankelijk van lesduur, leeftijd (t/m 20 jaar of volwassen) en lesvorm (wekelijks of op afspraak).
Een voorbeeld: Het lesgeld voor een leerling t/m 20 jaar die wekelijks 45 minuten individueel les krijgt, bedraagt € 131,40 per maand.
Op verzoek wordt de volledige informatie per e-mail toegestuurd.

[X]
Voor wie

Pianoles is zinvol voor alle leeftijden, vanaf ongeveer 6 jaar.
De muziek en de lesinhoud worden uiteraard volledig afgestemd op de leeftijd en de muzikale voorkeur van de leerling.
Ook de aanleg speelt een grote rol: Wie niet zo handig is zal met eenvoudige muziek toch veel plezier kunnen beleven. Wie getalenteerd is zal heel ver kunnen komen.
Ook het voorbereiden op concoursen is mogelijk; meerdere leerlingen hebben 1e prijzen behaald.
Maar ook minder ambitieuze leerlingen zijn welkom, evenals ouderen.
Wel is het uitgangspunt dat de leerling bereid is om thuis te oefenen.

[X]
Individueel- of groepsles

Doorgaans zijn de lessen individueel.
Groepslessen zijn ook mogelijk, bij geschikte combinaties.
Ook kunnen lessen worden gegeven aan pianoduo’s (denk aan stukken voor 2 piano’s of quatre mains) of aan begeleiders van andere instrumenten.

[X]
Opbouw en/of inhoud van de lessen

Iedere leerling is uniek.
Daarom is er geen vastgesteld lesplan dat voor iedereen van toepassing is.
Wel wordt er iedere les aan gewerkt om het spelen te verbeteren.
Daarbij zijn de ontwikkeling van de muzikaliteit, van de speelvaardigheid en van de oefenvaardigheid belangrijke aspecten.
Het plezier in het muziekmaken staat voorop.
Aan de ene kant heerst er een ontspannen sfeer tijdens de les, aan de andere kant wordt er ook heel geconcentreerd gewerkt.
Uiteindelijk wil de leerling dat zijn mogelijkheden optimaal worden benut.
Dat gaat het beste met het juiste evenwicht tussen inspanning en ontspannenheid.

Muzikaliteit
Luisteroefeningen en solfège dragen bij om muzikaler te gaan spelen: niet primair vanuit een notenbeeld, maar vanuit een muzikale voorstelling.
Op een hoger niveau dient gehoortraining om muziek beter en vollediger te leren waarnemen.

Techniek
Techniekoefeningen verbeteren de speelvaardigheid.
Net zoals een sporter traint om zijn grenzen te verleggen kan een leerling met gerichte oefeningen zijn mogelijkheden uitbreiden.

Theorie
Een beginner zal stap voor stap willen leren noten lezen.
In tweede instantie leidt theorie tot meer inzicht in de muziek.
En vervolgens is het een belangrijke steun bij het interpreteren van de muziekstukken.

Oefenvaardigheid
Hoe ga je thuis te werk om onder de knie te krijgen wat je aanvankelijk nog niet kunt?
Hoe kun je doelgericht en efficiënt studeren?
Hieraan wordt veel aandacht besteed.

Improviseren
Improviseren is letterlijk muziek máken.
Ongedwongen, maar ook leerzaam.
Ook hiervoor kan een leerling kiezen.

Leerlingenuitvoering
Eenmaal per jaar treden de leerlingen (die dat willen) op tijdens de Leerlingenuitvoering, in een zaal.
Familie, vrienden en bekenden zijn dan welkom om te komen luisteren.
De uitvoering geeft zowel de spelers als de toehoorders veel voldoening.

Corona-maatregelen en online les
Tijdens de huidige corona-pandemie worden de overheidsmaatregelen en -adviezen steeds afgestemd op de actuele situatie.
Onder deze wisselende omstandigheden is het tóch mogelijk om de pianoslessen door te laten gaan, in min of meer aangepaste vorm.
Zo zijn er bij de fysieke lessen specifieke hygiëne-maatregelen, wordt de lesruimte geventileerd en is er minimaal 1½ meter afstand.
Als de fysieke lessen niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld tijdens een lockdown, als iemand corona-klachten heeft, of als iemand ieder risico wil uitsluiten, worden de lessen met een video-verbinding gegeven.
Deze online-lessen blijven als optie altijd mogelijk.

English spoken
For people from foreign countries: Wolter Willink does teach in English as well.

Kennismakingsles
Wie overweegt om op les te gaan is welkom voor een kennismakingsles.
Een persoonlijke ontmoeting geeft een veel duidelijkere indruk van de lessen dan een uitvoerige beschrijving.
Ook de specifieke wensen van de leerling kunnen dan worden besproken.
Een kennismakingsles is gratis en geheel vrijblijvend.

[X]