Blokfluitles in Den Haag

De blokfluit kan in al zijn eenvoud heel expressief klinken. Het is een instrument met een rijke geschiedenis. De oudste blokfluiten die wij kennen, stammen uit de veertiende eeuw en ook in de renaissance en de barok was de blokfluit een veel bespeeld instrument. Componisten als Bach, Händel, Telemann en Vivaldi hebben er muziek voor geschreven. Na in de negentiende eeuw wat op de achtergrond te zijn geraakt, heeft de blokfluit sinds het begin van de twintigste eeuw zijn geheel eigen weg gevonden in de wereld van de muziek. Ook in onze tijd wordt er veel voor de blokfluit gecomponeerd. Wie blokfluit speelt hoeft zich dus niet te beperken tot ”oude” muziek. Blokfluiten worden gebouwd van heel klein tot heel groot, van het 12 centimeter kleine ”gar klein Flötlein” tot de drie meter lange contrabas.
Over de docent

Stieneke Kamp studeerde van 1968 tot 1972 blokfluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Frans Brüggen. Ze volgde daarnaast en daarna vele cursussen met o.a. Jeanette van Wingerden, Ton Koopman, Bart Spanhove en Philip Thorby. In de jaren zeventig gaf ze les aan de muziekscholen van Delft en Capelle aan de IJssel en aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle. Van 1977 tot 2007 was ze als blokfluitdocent verbonden aan Stichting ToBe te Dordrecht. Op het ogenblik richt zij zich vooral op haar privépraktijk, die ook een groot aantal ensembles omvat.

[X]
Lesplaats

De lessen worden bij de docent thuis in Den Haag gegeven.

[X]
Lesduur en frequentie

De lesduur kan variëren van een half uur tot een uur (of langer). Beginners wordt aangeraden om wekelijks les te nemen, maar meer gevorderde spelers kunnen ook kiezen voor tweewekelijkse, driewekelijkse of maandelijkse lessen. Een strippenkaartsysteem biedt optimale vrijheid in dit opzicht.

[X]
Lestijden
De lestijd wordt in onderling overleg vastgesteld. Er zijn mogelijkheden in de ochtend, middag en avond.
[X]
Tarieven

Op verzoek wordt alle informatie per e-mail toegezonden.

[X]
Voor wie

De blokfluit is geschikt voor mensen van alle leeftijden. Kinderen kunnen beginnen met de sopraanblokfluit, volwassenen beginnen vaak met de wat grotere altblokfluit. Het spelen op een blokfluit vraagt weinig fysieke kracht, zodat mensen er tot op hoge leeftijd mee door kunnen gaan. Het komt vaak voor dat mensen die in hun jeugd blokfluitles hebben gehad het instrument later weer oppakken. Voor deze ‘herintredende’ volwassenen wordt twee keer per jaar een speciale cursus georganiseerd.

[X]
Individueel- of groepsles

De lessen zijn individueel. Groepslessen en duolessen zijn mogelijk, afhankelijk van het aanbod van leerlingen.

[X]
Opbouw en/of inhoud van de lessen

Het is niet moeilijk om geluid uit een blokfluit te krijgen, maar dat wil nog niet zeggen dat blokfluitspelen ”gemakkelijk” is. Belangrijke aspecten van het blokfluitspel als vingervaardigheid, toonvorming, articulatie en speelhouding krijgen dan ook ruime aandacht. Bij gevorderde leerlingen wordt er uiteraard voortgebouwd op wat de leerling al kan. Tijdens een (gratis) proefles worden de wensen en de mogelijkheden van de leerling besproken. De blokfluit is heel geschikt voor samenspel en ook daaraan wordt veel aandacht besteed.

[X]