Speciaal muziekonderwijs en Muziektherapie in Den Haag

Muziek biedt unieke mogelijkheden om gedachten te verzetten, gevoelens te uiten, houvast te bieden, in beweging te komen of rust te geven. Muziek verbindt en geeft plezier! En plezier is vaak de sleutel om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Over de docent

Samara Bertsch (1982) begon op zesjarige leeftijd met blokfluit spelen en op twaalfjarige leeftijd met cello spelen. Zij had celloles van Lotte Beukman, Justa de Jong, Ad van Dongen en Dries Munnik. Zij heeft veel ervaring in samenspel opgedaan in diverse orkesten en kleinere ensembles. Zij studeerde Creatieve Therapie, richting muziek, aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens haar studie deed zij ervaring op in het werken met ouderen in de psychiatrie en met jonge kinderen in het speciaal onderwijs. Zij kreeg lessen in diverse instrumenten, waaronder piano en gitaar. Na haar studie heeft zij als muziektherapeute ervaring opgedaan in het werken met mensen met een verstandelijke handicap, autisme, ADHD en dyslexie. Ook mensen met lichamelijke handicaps als visuele beperkingen, spierziektes en spasmen heeft Samara begeleid. Samara’s eigen praktijk, genaamd Uniek in Muziek, is gevestigd in het Koorenhuis, Prinsegracht 27 te Den Haag.

[X]
Lesplaats

De lessen worden gegeven in het Koorenhuis, Prinsegracht 27 te Den Haag.

[X]
Lesduur en frequentie

Lesduur en frequentie worden in overleg geregeld.

[X]
Lestijden

De lestijden worden in overleg geregeld.

[X]
Tarieven

Op verzoek wordt alle informatie per e-mail toegezonden.

[X]
Voor wie

De muzieklessen zijn er voor mensen van alle leeftijden die bijvoorbeeld speciale begeleiding en ondersteuning nodig hebben, die niet mee kunnen komen in het reguliere aanbod van muzieklessen, die op gehoor willen leren spelen, die van akkoorden of noten willen leren spelen, die met de kleurenmethode willen leren spelen, die moeite hebben met sociale interacties, die willen leren samenspelen, die hun gevoelens willen uiten in muziek of die structuur nodig hebben.

Er wordt lesgegeven in piano, keyboard, zang, gitaar, blokfluit, djembé, algemene muzikale vorming en instrumentoriëntatie.

[X]
Individueel of groepsles

De lessen kunnen zowel individueel als in groepsverband gegeven worden.

[X]
Opbouw en/of inhoud van de lessen

Tijdens een eerste oriënterend gesprek bespreken we de wensen en mogelijkheden van de leerling. We bespreken datgene wat de docent moet weten om de leerling goed te kunnen begeleiden in de les: gedragseigenschappen, (lichamelijke) handicaps, talenten, visuele ondersteuning of meer kan aan bod komen in dit gesprek. Er wordt improviserend en intuïtief muziek aangeboden door de docent om een indruk te krijgen van de interesses en vaardigheden van de leerling. Het vinden van de juiste methode en afstemming duurt vaak een aantal lessen. De bedoeling is om de beste manier te vinden waarmee de leerling nieuwe vaardigheden aan kan leren.

[X]