Vioolles in Nijmegen

De viool is een bijzonder instrument. Het bespelen ervan is een soort ontdekkingsreis, je kunt er allerlei klanken uit tevoorschijn toveren. Warm, zacht, geheimzinnig, stevig, etc Als je een tijdje les hebt kun je er ook heel verschillende soorten muziek mee maken. Denk aan prachtige klassieke muziek; maar ook zigeunerliederen en bijvoorbeeld Ierse en Zweedse volksmuziek en jazz zijn echt zeer geschikt voor de viool.
Samenspelen is heel fijn, dat kan in een groot orkest of een klein ensemble. En….een viool neem je heel gemakkelijk mee, een vioolkist past zelfs op je rug!

Over de docent

Mathilde Krabbe studeerde aan het conservatorium te Amsterdam bij Davina van Wely. Deze studie sloot zij af met het diploma solospel (uitvoerend musicus). Bij Mark Lubotsky en Herman Krebbers behaalde zij vervolgens de aantekening kamermuziek. Er volgden vele muziekcursussen in binnen -en buitenland.
Gedurende 14 jaar werkte zij als 1e violiste in het het Nederlands Ballet orkest. De 20e eeuwse muziek heeft haar lang intensief beziggehouden onder meer als lid van het ASKO ensemble en als viool-piano duo met Liesbeth Spits. Sinds enkele jaren maakt zij deel uit van het Weidlerkwartet.
Van jongs af aan heeft Mathilde lesgegeven en de laatste 20 jaar is dit haar grootste werkterrein. Zij ziet haar lessen als een boeiende ontdekkingsreis waarbij enorm veel ontwikkeld kan worden. Denk hierbij naast het plezier in muziek maken ook aan het leren samenwerken en verfijnd luisteren, het leren presenteren op uitvoeringen en het ontplooien van doorzettingsvermogen door het studeren.

[X]
Lesplaats

Alle lessen worden gegeven bij de docent thuis, in Nijmegen.

[X]
Lesduur en frequentie

Voor jonge of beginnende kinderen is een les van 30 minuten per week voldoende. Voor enigszins gevorderden is een wekelijkse les van drie kwartier de norm. Volwassenen en vergevorderde leerlingen kunnen ook kiezen voor 1 uur per 14 dagen, of individuele afspraken maken voor lessen van 1 uur met de 10-lessenkaart.

[X]
Lestijden

Lessen worden gegeven op maandag (middag en avond), dinsdag (ochtend, middag en avond), en op woensdag (ochtend, middag en avond). Het lesjaar telt 38 lessen, begint op 3 september 2018 en eindigt op 26 juni 2019. Voor de leerlingen tot 18 jaar zijn er 4 groepslessen, die samen voor 2 normale lessen tellen:
Voor jonge of beginnende kinderen is een les van 30 minuten per week voldoende. Voor enigszins gevorderden is een wekelijkse les van drie kwartier de norm. Volwassenen en vergevorderde leerlingen kunnen ook kiezen voor 1 uur per 14 dagen, of individuele afspraken maken voor lessen van 1 uur met de 10-lessenkaart.
Wanneer een les door toedoen van de docent uitvalt (ziekte of verhindering) wordt de les ingehaald of terugbetaald. Als een les door toedoen van de leerling uitvalt (ziekte of verhindering) bestaat er geen recht op een inhaalles. In uitzonderingsgevallen (overmacht, stage of langdurige ziekte) wordt in overleg een oplossing geboden. Ruilen van lessen met een andere leerling is vaak ook een mogelijkheid.

[X]
Tarieven

Dit zijn de tarieven 2018-2019 (alle prijzen incl. BTW)

Kinderen en jongeren (t/m 17 jaar)

30 minuten:
€ 21,50 per les
€ 81,70 per maand (sep t/m juni)
€ 792,50 per jaar (bij vooruitbetaling vóór 1 okt. 2018)

45 minuten:
€ 32,25 per les
€ 122,55 per maand (sep t/m juni)
€ 1.188,75 per jaar (bij vooruitbetaling vóór 1 okt. 2018)

60 minuten:
€ 43 per les
€ 163,40 per maand (sep t/m juni)
€ 1.585 per jaar (bij vooruitbetaling vóór 1 okt. 2018)

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

30 minuten/week (of 60 minuten/14 dgn)
€ 25 per les (€ 20,661 ex BTW)
€ 95 per maand (sep t/m juni)
€ 921,50 per jaar (bij vooruitbetaling vóór 1 okt. 2018)

45 minuten:
€ 37,50 per les (€ 30,992 ex BTW)
€ 142,50 per maand (sep t/m juni)
€ 1.382,25 per jaar (bij vooruitbetaling vóór 1 okt. 2018)

60 minuten
€ 50 per les (€ 41,322 ex BTW)
€ 190 per maand (sep t/m juni)
€ 1.843 per jaar (bij vooruitbetaling vóór 1 okt. 2018)

10-lessenkaart € 478 (€395,041 ex BTW)
(10 x 60 minuten)

Lessen aan leerlingen van 21 jr en ouder zijn BTW-plichtig. De BTW staat op je factuur en wordt door mij afgedragen aan de Belastingdienst. Het bruto-tarief blijft hetzelfde, zodat je niet opeens veel meer moet betalen als je 21 wordt. Lesgelden (per jaar of maandelijks) over¬maken op bankrekening NL22.TRIO.0198.5591.27, t.n.v. Mathilde Krabbe, NIJMEGEN onder vermelding van “Vioolles” en het factuurnummer. 10-lessenkaarten moeten in één keer worden betaald.
Korting voor betaling ineens: Betalingen voor een volledig lesjaar moeten vóór 1 oktober 2018 zijn overgemaakt. Ná die datum vervalt de jaarkorting en wordt het maandtarief in rekening gebracht. Let op: Het maandtarief is 10% van het totaal aantal lessen per jaar, en is dus onafhankelijk van het werkelijk aantal lessen dat in een bepaalde maand wordt gegeven.
Tussentijdse beëindiging: Een lescontract wordt voor een heel seizoen (38 lessen) aangegaan. Bij tussentijdse beëindiging wordt één maand lesgeld extra in rekening gebracht.

Huurinstrumenten
Voor kinderen zijn er in zeer beperkte mate huurinstrumenten beschikbaar. De tarieven per maand zijn ¼ viool: € 8,50; ½ viool € 10,25; ¾ viool € 12,50; 1/1 viool € 20; excl. verzekeringspremie van € 10/jaar. Instrumenten van alle maten kunnen ook gehuurd worden bij de fa. Schreeven, Plein 1944 24 te Nijmegen (024-3222129).

[X]
Voor wie

Mathilde Krabbe geeft met veel plezier les aan leerlingen van 6 tot 70+. Voor kinderen zijn er in zeer beperkte mate huurinstrumenten beschikbaar. De tarieven per maand zijn 1⁄4 viool: € 8,50; 1⁄2 viool € 10,25; 3⁄4 viool € 12,50; 1/1 viool € 20; excl. verzekeringspremie van € 10/jaar. Instrumenten van alle maten kunnen ook gehuurd worden bij de fa. Schreeven, te Nijmegen (024-3222129).

[X]
Individueel- of groepsles

Alle lessen zijn individueel, om het tempo en de inhoud van de les zo goed mogelijk toe te spitsen op de leerling.

[X]
Opbouw en/of inhoud van de lessen

Samenspelen met andere leerlingen komt in een vroegtijdig stadium aan de orde. Ieder jaar zijn er minstens twee uitvoeringen waarop leerlingen van alle leeftijden en niveaus iets voorspelen.

[X]