Muziek op schoot in Nijmegen

Muziek-op-Schoot is bedoeld voor jonge kinderen van 9 maanden tot 4 jaar met hun (groot)ouders. Het is dreumes- en peutermuziekles ! Tijdens de les van ongeveer 35 tot 40 minuten zing, beweeg, speel en luister je samen met je kind. Er is een vaste opening en afsluiting die de kinderen al na enkele lessen blij herkennen. Daartussen zijn er diverse liedjes en spelletjes over allerlei dagelijkse dingen, aankleed- en opruimliedjes, seizoensliedjes, troostliedjes en bewegingsspelletjes. Zelf muziek maken gebeurt met de stem, handen, voeten en met eenvoudige muziekinstrumenten zoals trommeltjes, schudkokers, bellenbandjes, ritmestokjes en divers spelmateriaal zoals sjaaltjes, badeendjes, vingerpoppetjes, blokken. Zo biedt een cursus Muziek-op-Schoot ook inspiratie om thuis met je kind te spelen en zingen. De liedjes krijg je mee op A6-formaat met een boekje om ze in te doen.
Jonge kinderen zijn al erg gevoelig voor muziek. Door te luisteren en te zingen worden ook spraak- en taalontwikkeling gestimuleerd. Ook nodigt muziek uit om te bewegen. Zo wordt tijdens Muziek-op-Schoot op een ontspannen en gezellige manier een basis gelegd voor de muzikale ontwikkeling van je kind. Daarnaast komen vanzelfsprekend alle andere ontwikkelingsgebieden aan bod. Muziek en zingen hebben een grote invloed op de totale ontwikkeling van je kind.
Doordat je met je kind meedoet, leer je als ouder (of grootouder/verzorger) spelenderwijs van alles wat je ook thuis kunt doen.

Over de docent

Ans Hofer is gecertificeerd docent Muziek-op-Schoot en heeft de opleiding Muziek aan de Basis gevolgd, met het certificaat ‘vakspecialist muziek primair onderwijs’ als resultaat. Daarnaast heeft zij de pedagogische academie en de HBO-Jeugdwelzijnswerk afgerond. In haar klassen heeft ze veel gezongen en muziek gemaakt. In haar vrije tijd heeft ze jarenlang een kinderkoor gedirigeerd en musicals ingestudeerd. Daarnaast is ze enthousiast amateurvioliste en speelt ze piano, gitaar en accordeon. Viool spelen doet ze in symfonie-orkest Flos Campi (klassiek) en in de klezmerband Klezchaverim. Ans Hofer heeft ruime ervaring met kinderen opgedaan in het basisonderwijs en met name als groepsleerkracht in het speciaal onderwijs (ZML) en als moeder van drie (al volwassen) dochters.

[X]
Lesplaats

Ans Hofer biedt haar cursussen Muziek-op-Schoot via Ansjepansje muziek aan in Nijmegen op drie locaties:
– wijkcentrum De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen (maandagochtend)
– wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386, 6542 VJ Nijmegen (woensdagochtend)
– zaal De Bolster, Kastanjehof 51, 6533 BX Nijmegen (vrijdagochtend)

[X]
Lesduur en frequentie

Per schooljaar zijn er 4 cursussen Muziek-op-Schoot van 9 lessen.

[X]
Lestijden

Muziek-op- Schoot om 8:50u, 9:50u en 10:50u op maandag, woensdag en vrijdag. Afhankelijk van de aanmeldingen wordt een indeling naar leeftijd gemaakt. Waarbij de jongste kinderen i.v.m slapen later op de ochtend als eersten zijn. Een enkele keer is er een meer gemixte groep.

[X]
Tarieven

Muziek-op- Schoot -cursus: € 82,- inclusief muziekboekje en kennismakingsles.

[X]
Voor wie

Muziek-op- Schoot is voor (groot)ouders en verzorgers die met hun dreumes of peuter muziek willen maken.

[X]
Individueel of groepsles

Muziek-op- Schoot is een groepsles in een groep van ongeveer 10 kinderen met hun (groot)ouders en verzorgers.

[X]
Opbouw en/of inhoud van de lessen

Bij de Spelen-met-Muziek-lessen is er ook een begroetings- en afscheidliedje en leren de kinderen daarnaast elke week een nieuw liedje (bekend en minder bekend), komen speels AMV(algemene muzikale vorming)-activiteiten aan de orde, wordt er bewogen op muziek en gespeeld met verschillende kleine instrumenten. Dit alles rond een thema zoals: water, kabouters, feest, mijn stem, dieren etc. Per cursus komen er 2 thema’s aan bod.

[X]