Vioolles in Kranenburg (Duitsland)

Voor het volgen van vioollessen zijn leeftijd en niveau van ondergeschikt belang. Relevant zijn eerst en vooral de wil om te leren en het beleven van plezier aan musiceren. Anima van Malssen streeft ernaar om iedere leerling op zijn of haar eigen niveau de ogen (verder) te openen voor de schoonheid van het vioolspel – ongeacht of het gaat om een absolute beginner die zo verliefd is op de betoverende vioolklank dat alle technische bezwaren op de achtergrond raken, of om een enthousiaste amateur die al jaren speelt en nog steeds het leren niet moe is. Zoals Anima iedere dag opnieuw vaststelt: het ontdekken van de verschillende facetten van het vioolspel is een voortdurend en nooit eindigend proces.

Over de docent

Anima van Malssen is op achtjarige leeftijd in haar geboortestad München begonnen met het vioolspel. Een jaar later kreeg ze ook pianolessen, en aanvankelijk waren beide instrumenten ongeveer even belangrijk voor haar. Na enkele jaren kreeg de viool echter de overhand, aangezien dit instrument Anima de meeste mogelijkheden bleek te bieden om zich uit te drukken.

Anima wilde altijd al professioneel musicus worden. Toch volgde ze eerst een masterstudie in de kunstgeschiedenis, de muziekwetenschap en de Duitse literatuur aan de Ludwig-Maximilians-Universität München. Gedurende haar studie was Anima vooral op het gebied van kamermuziek continu bezig: van de intieme dialoog tussen viool en altviool tot het strijkoctet, en van de zowel klassieke als altijd onevenwichtige combinatie van viool en piano tot het pianokwintet – alle facetten van de kamermuziek werden verkend. Tegelijkertijd speelde Anima in verschillende kamer- en symfonieorkesten.

Na een intermezzo als visiting scholar aan de University of Texas at Austin leidde de weg naar de regio Nijmegen. Hier besloot Anima uiteindelijk om haar lang gekoesterde wens te verwezenlijken: een opleiding aan een conservatorium. In het najaar van 2015 begon ze een bachelorstudie Klassieke Muziek met hoofdvak viool, en een jaar later werd een aanvang gemaakt met de Master Muziek bij Sylvia van der Grinten. In juni 2018 rondde Anima haar studie succesvol af. In het recente verleden had Anima optredens als soliste met verschillende regionale orkesten. Ook als kamermusicus is Anima actief. Sinds het voorjaar 2018 remplaceert ze regelmatig bij Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten.

[X]
Lesplaats

De lessen worden gegeven in D-47559 Kranenburg, vlak over de grens bij Nijmegen.

[X]
Lesduur en frequentie
Duur en frequentie van de les worden in overleg geregeld.
[X]
Lestijden

Lestijden worden in overleg geregeld.

[X]
Tarieven

Neemt u voor informatie over de tarieven vrijblijvend contact met de docente op.

[X]
Voor wie

Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom. Een minimumleeftijd om met vioolspel te beginnen is lastig in algemene zin te benoemen en moet in geval van twijfel op een proefles individueel worden bepaald. Een maximumleeftijd is niet van toepassing.

De lessen kunnen in het Nederlands, Duits of Engels worden gegeven.

[X]
Individueel- of groepsles

Alle lessen zijn individueel. Bij gevorderde leerlingen kunnen extra ensemblelessen worden ingepland; deze zijn echter aanvullend van aard en komen niet in plaats van individuele lessen.

[X]
Opbouw en/of inhoud van de lessen

De precieze opbouw en inhoud van de lessen verschilt sterk per leerling. De volgende algemene punten vormen het raamwerk voor de lessen:

  • Houding: De houding van de rechter- en linkerhand evenals de algehele lichaamshouding zijn van essentieel belang voor het bereiken van een optimale klank, maar ook om op lange termijn viool te kunnen spelen zonder lichamelijke klachten te ontwikkelen.
  • Techniek: Nauw verbonden met de juiste houding is de vraag van de techniek. Als violist leer je eigenlijk twee instrumenten te bespelen: viool en stok. Daarom wordt de techniek ook voor de linker- en de rechterhand afzonderlijk bekeken.
  • Muzikaliteit: Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de muziek. Daarom wordt al snel naast het werken aan de viooltechniek bijzondere aandacht besteed aan het begrijpen van muzikale structuren.
  • Theorie: Zowel voor de technische uitvoering als voor het begrip van de muziek zelf is een solide basis op muziektheoretisch gebied onontbeerlijk. Daarom worden al in een vroeg stadium op regelmatige basis theoretische onderwerpen tijdens de lessen besproken. Zo wordt op een natuurlijke en geleidelijke manier de kennis van de muziektheorie op- en uitgebouwd.
[X]