Solfègeles in Nijmegen

Als je muziek wilt maken, moet je een goed muzikaal gehoor hebben. Als je niet eerst de klank kan voorstellen, kan je eigenlijk niet zingen of op een instrument spelen. Daarom wordt in vele andere landen altijd eerst begonnen met gehoortraining. In Nederland is dat niet gebruikelijk. In de lessen van Sweelinck Muziekopleiding wordt, voorzover de lestijd dat toelaat, al wat aandacht besteed aan gehoorontwikkeling. Maar dat is niet voldoende. Daarom zijn lessen, speciaal op gehoorontwikkeling gericht, zeer goed om beter te gaan spelen of zingen. Vaak beschikt men best wel over een goed gehoor, maar moeten alle kwaliteiten daarvan nog helemaal ontwikkeld worden. Door deze training te koppelen aan de theorie van de muziek, wordt men bewust van wat men hoort en gaat men met inzicht muziek lezen.

Over de docent

Alfred Snel heeft gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zijn hoofdvakken waren piano en orkestdirectie. Zijn docenten voor piano waren Léon Orthel, Jan de Man en de Franse pianiste Janine Dacosta. Na zijn studie heeft hij zich toegelegd op het begeleiden van vocalisten en instrumentalisten. Al tijdens zijn studie is hij begonnen met lesgeven. Het bleek al snel dat dit hem op het lijf geschreven was. Inmiddels geeft hij nu meer dan 25 jaar les en elke dag weer weet hij met een enorme frisheid het muziekplezier aan de leerlingen over te brengen.

Hij is ingeschreven in het Toonkunstenaars Register (ITR) en lid van de European Teachers Association (EPTA)

[X]
Lesplaats

Alle lessen worden gegeven in de St. Annastraat 436 te Nijmegen. Als ouders het leuk vinden de verrichtingen van hun kinderen eens te volgen, zijn zij altijd van harte welkom.

[X]
Lesduur en frequentie

De lessen duren 30, 45 of 60 minuten. Die kunnen wekelijks, tweewekelijks of nog anders zijn. De duur, frequentie en ook de lestijden worden altijd in overleg geregeld.

[X]
Lestijden

De lessen zullen nooit eerder beginnen dan 9.00 uur ’s morgens en op maandag tot en met donderdag niet later eindigen dan 22.00 uur ’s avonds. Vrijdag wordt er alleen van 9.00 uur tot 18.00 uur les gegeven.

[X]
Tarieven

Op verzoek wordt alle informatie per e-mail toegezonden.

[X]
Voor wie

Deze lessen zijn voor beginners en gevorderden.

Als iemand nog geheel vanaf de grond met pianospelen wil beginnen, kan dat al vanaf vier jaar. Maar is iemand al wat ouder, dan is dat ook geen probleem. Vele volwassenen hebben al ontdekt dat, al ben je wat ouder, je toch nog zeer goed piano kan leren spelen.

Is iemand gevorderd dan wordt bij de eerste kennismaking eerst onderzocht wat de muzikale kwaliteiten van de leerling zijn en wat hij of zij graag zou willen. In alle stijlen wordt er lesgegeven: klassiek, jazz, pop, musical- en filmmuziek. In overleg wordt vervolgens een plan gemaakt. In de les zal steeds aandacht besteed worden aan stijlbewust spelen.

[X]
Individueel of groepsles

Alle lessen zijn individueel. Niet elke leerling heeft dezelfde problemen. Bij individueel les komt alleen dat aan de orde dat het beste resultaat geeft, zodat de grootste vordering bereikt wordt. Als groepsles toch een wens is, kan dit natuurlijk besproken worden.

[X]
Opbouw en/of inhoud van de lessen

Het gehoor
Van het begin af aan wordt de leerling duidelijk gemaakt dat het gehoor zeer belangrijk is bij het spelen op een instrument. Hoe beter je je de klank kan voorstellen, hoe beter en gemakkelijker je speelt.

Pianotechniek
Natuurlijk kan dit niet zonder een goede pianotechniek. Die wordt ontwikkeld vanuit de voor de leerling meest natuurlijke houding en ontspanning.

Theorie
Bovendien wordt alle theoretische kennis, die nodig is om de muziek, die op de lessenaar staat goed te kunnen begrijpen en dus ook te kunnen spelen, in de les aangeboden.

Thuis oefenen
In de les wordt veel aandacht besteed aan hoe je moet studeren. Het mag niet gebeuren dat een leerling thuis eigenlijk niet weet hoe hij verder moet.

Improviseren
Vele pianoleerlingen willen graag leren improviseren. Sommige willen dit uitsluitend, maar de meeste naast hun klassieke repertoire. Dan worden zij eerst wegwijs gemaakt in het akkoorden systeem. Het verband tussen toonsoorten, akkoorden en hun symbolen, zoals die in de lichte muziek gebruikt worden, komt aan de orde. Vanuit praktische opdrachten gaat men leren vanuit akkoordenschema’s te improviseren.

Instrumenten
Er zijn twee prachtige Bösendorfer vleugels in de leskamer aanwezig. Hierdoor kan de docent als dat nodig is even met de leerling meespelen of een ondersteunende begeleiding geven aan wat de leerling speelt. En als gevorderden pianoconcerten gaan spelen, kan gemakkelijk geoefend worden met orkestbegeleiding, die dan door de docent op het andere instrument gespeeld wordt. Voor de nog jonge leerlingen is er een speciaal voetenbankje aanwezig met verbinding naar de pedalen, zodat zij daar al snel kennis mee kunnen maken.

Leerlingenconcerten
Minstens eenmaal per jaar wordt er een leerlingenconcert georganiseerd. Bij de voorbereiding zal dan speciale aandacht besteed worden hoe een stuk podium-klaar gemaakt moet worden. Het gaat er niet om dat een leerling al hele muziekwerken kan spelen. Al is het stukje nog zo klein, als het muzikaal en technisch goed gespeeld wordt, kan het in het programma opgenomen worden.

[X]